Research & Development – Current projects

StampackXXI- Desarrollo de un nuevo código para simulación de procesos de conformado de piezas laminares

El objetivo de este proyecto es el desarrollo de un nuevo software (StampackXXI) para aumentar la eficiencia de los procesos del siglo XXI para fabricación por conformado de piezas formadas por elementos laminares.

Estos procesos de fabricación incluyen la estampación, la embutición profunda, el hidro-conformado, el doblado, el corte y el sellado de piezas, entre otros. Los materiales utilizados en esos procesos incluyen materiales clásicos en la deformación metálica, como el acero y el aluminio, y nuevos materiales compuestos e híbridos, así como tratamientos térmicos para mejorar la eficiencia del proceso de deformación de la lámina durante el conformado de la pieza.

 

Referencia: RTC-2016-4586-7
Convocatoria: Retos Colaboración 2016 (MINECO)
Coordinador: Quantech
Socio: CIMNE
2016-2019

FLOWCALOP: Flowforming process calibration via cloud optimization

Coordinator: INDUSTRIAS PUIGJANER, S.A.
Consortium Members: Quantech, CIMNE, TUM
Reference: 768892
Period: 15/02/2019-15/02/2020
Program: H2020 (2014-2020)
Call: Cloudfacturing-1 (FoF- Factories of the Future)
Funding Body: EC

 

Abstract:

The flow-forming is a manufacturing process in which the final shape of the piece is achieved by gradually reducing the thickness through a metal flow-forming technique. The calibration of the process parameters is very expensive and difficult to achieve without using numerical optimization techniques. Through this experiment we plan to make business in the marketplace by using the computing power of the Cloud-HPC to offer a robust solution to the end-users of this technology.

OPTIREP-Millores tecnològiques per optimitzar els processos de conformat metàl·lic per repulsat.

L’objectiu del projecte és crear un nou producte/servei, “el sistema d’optimització de trajectòries intel·ligent per repulsat” combinant simulació numèrica en servidors de càlcul dedicats, Machine Learning i Cloud Computing per reduir les barreres d’utilització del repulsat pels usuaris de la tecnologia i augmentar el coneixement sobre geometries amb materials complexos i la viabilitat de ser conformats mitjançant el repulsat. Tot això, amb el conseqüent impacte econòmic i mediambiental produït pel fet de poder obtenir els paràmetres de peça sense haver de recórrer a la prova i error malgastant preformes.

Referencia: ACE053/22/000023
Convocatoria: Nuclis d’ Innovació Tecnologica, Nuclis d’R&D empresarial 2022
Coordinador: Industrias Puigjaner S.A.
Socios: Quantech y CIMNE
Fechas: del 01/01/2023 al 31/12/2024
Subvención: 39.265,63 €
Financiado por ACCIÓ

RESILMOB- Sistema predictiu per a una Mobilitat Industrial Resilient

L’objectiu general és aportar resiliència a les geoestructures (talussos, terraplens, túnels, etc.), com les mostrades a les figures 1 i 2 pertanyents a talussos de infraestructures lineals, fonamentals per a les operacions de mobilitat de les persones i mercaderies. És necessari controlar l’estat de les infraestructures per a poder prendre decisions i actuar de manera predictiva debat dels efectes d’episodis extrems derivats del canvi climàtic. Es reforçaria així al encara insuficient manteniment predictiu de les infraestructures catalanes.

Es d’aplicació en aquest context, el concepte de resiliència que defineix com la capacitat d’adaptació d’un subjecte/estructura a les circumstàncies adverses o extremes. El manteniment predictiu és un aspecte primordial que ha de dotar d’aquestes capacitats a les nostres infraestructures, prevenint de forma predictiva esdeveniments amb possibles conseqüències negatives: accidents, parades prolongades dels serveis, transports alternatius de persones, desviament del trànsit de mercaderies, etc.

Referencia: ACE054/22/000017
Convocatoria: Nuclis d’ Innovació Tecnologica, Nuclis d’R&D empresarial 2022
Coordinador: Pigra Engineering S.L.
Socios: Quantech y CIMNE
Fechas: del 01/01/2023 al 31/12/2024
Subvención: 40.382,84 €
Financiado por ACCIÓ

Statement of Purpose

Please click on the images below to know our Mission, Activities, Value Proposition, and Research & Development Projects.

Contact Us

Quantech ATZ is here to provide you with more information, answer any questions you may have and create an effective solution for your needs. Please send email to info@quantech.es if you have any inquiry.